A hallgatók ismerjék meg a gazdálkodó szervezeteket minden nap érintő
(folyamatos és drasztikus) változási tevékenység menedzselésének lehetőségeit,
különös tekintettel a szervezetek működésében, a struktúrában jelentkező
beavatkozási igény esetén használható stratégiákat és technikákat. Értékelni
tudják az emberi tényező fontosságát, a szervezeti változások emberközpontú
megvalósításának lehetőségeit, a csoportos munkavégzés előnyeit és
lehetőségeit, a tanulószervezetek és tudásmenedzsment szervezeti működésben
betöltött szerepének jelentőségét.
Az előadásokat szemináriumi órák egészítik ki. 
A szemeszter folyamán a hallgató kötelessége írásban kidolgozni a szemináriumok során kiadott feladato-
kat 40 pont értékben, valamint sikeresen teljesíteni a 60 pontot érő írásbeli felmérőt. Az „A“ értékeléshez minimum 90 pont, „B“ értékeléshez minimum 80 pont, „C“ érdemjegy esetén minimum 70 pont , „D“
érdemjegyhez minimum 60 pont és „E“ érdemjegyhez minimum 50 pont elérése szükséges. A hallgató nem szerez kreditpontot, amennyiben a kötelező szemináriumi feladatokból nem szerzett minimum 20 pontot, az írásbeli vizsgát pedig kevesebb mint 30 pontra teljesítette.