A nemlineáris optimalizálási feladatok gyakorlati alkalmazása, alkalmazhatósága szinte korlátlan, kiterjed a közgazdasági és a mérnöki tudományok minden területére. Fontosságának megfelel®en a nemlineáris optimalizálás beépült az egyetemi tantervekbe. Kurzusunk célja, hogy bevezetést adjon a nemlineáris optimalizálásba. Ennek során tárgyalni fogjuk a nemlineáris optimalizálási feladatok különböz® osztályait, az algoritmusok megértéséhez szükséges fogalmakat, a komplexitási kérdéseket, az optimalitási feltételeket.

Ebben a kurzusban főleg a diszkrét sztochasztikus folyamatok modellezésével és szimulációjával fogunk foglalkozni. Elsőként kulcsszavakat magyarázzuk el, majd a véletlen értékek generálásával ismerkedünk meg, később a Monte-Carlo módszerrel, a kiválasztott diszkrét szimulációkkal mint pl. perkoláció, véletlen bolyongás,  sejtautomaták végül pedig a tömegkiszolgáló rendszerek analitikus és szimulációs megoldásaival fogunk foglalkozni.


A tananyag a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány támogatásával készült.

Ebben a kurzusban a számítógépes grafika elveivel, módszereivel, eljárásaival és algoritmusaival fogunk foglalkozni, mint a raszter, úgy a vektorgrafika teréből. Először a terminológiai kifejezéseket tisztázzuk, majd a képszerkesztéssel, raszterizálással, képfeldolgozással és a vektorgrafika technikáival fogunk foglalkozni, az egyes algoritmusok működésének szempontjából.

Ehhez természetesen haladóbb matematikai és programozási tudások szükségesek, melyeket a hallgatók a tanulmányaik során megszereztek.Kedves Hallgatók!

Itt érhetik el a DI1 tantárgy előadásainak témaköreit, valamint az azokat kísérő prezentációikat.
További ajánlott irodalom online: